אזהרת סיכון מסחר

מסחר בשוק ההון הוא מסוכן ואינו מתאים לכל אחד. מומלץ לפני פתיחת חשבון אמיתי להתנסות בחשבון דמו שממחיש בצורה ריאלית את השווקים בזמן אמת. התנסות בחשבון דמו עלולה למנוע טעויות והפסדים בחשבון עם כסף אמיתי. הגוף המדריך “המרכז הישראלי לחקר שוק ההון” עוסקים בקורסי הדרכה, והכשרה לימודית בלבד. אין לראות בנתונים אלה כדי להוות חוות דעת, המלצה, הצעה לרכישה, אחזקה או מכירה של נכסים פיננסיים כלשהם, ייעוץ או שידול לפעילות השקעה ו/או מסחר. החברה איננה בעלת רישיון מכוח חוק הייעוץ, ואינה עוסקת במתן שירותי ייעוץ השקעות כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, תשנ”ה-1995, למעט עיסוקים הפטורים מרישיון בהתאם לקבוע בחוק זה. כל ההדרכות והדוגמאות במערכות המסחר מבוצעות בחשבון מדומה, והם נעשים לצורכי לימוד בלבד. לפני שתחליטו להיכנס לתחום שוק ההון רצוי שתשקלו טוב את רמת הניסיון ואת יכולת שיש לכם לניהול הסיכון. החשוב ביותר הוא לא להשקיע סכום כסף שעלול לסכן את רמת החיים שלך או יכולתך הכלכלית. השקעה בנכסים פיננסים בכלל ובנגזרים בפרט כרוכה ברמת סיכון גבוהה. המינוף פועל לשני הכיוונים וכמו פוטנציאל לרווח גבוה כך ניתן גם להפסיד באותה מהירות. הערכות וניתוחים המופיעים באתר אינם בהכרח מעודכנים או מדויקים, ואנו לא מתחייבים בשום מקרה לנכונותם המדויקת של ניתוחים כאלה. ביצוע מסחר מקוון אינו מפחית את הסיכונים הכרוכים במסחר בשוק ההון ואנו לא לוקחים על עצמנו כל אחריות מול כל לקוח, חבר או צד שלישי שהם, הפועלים על-פי המידע המופיע באתר, לגבי דיוקם, או עיכובים בעדכונים, של פרטי מידע, כדוגמת ציטוטים, חדשות, גרפים המתבססים על ציטוטים, כלים אוטומטיים, מתנדים וכלים אחרים.