אינדיקטורים לאופציות think or swim

אינדיקטור – IV rank

אינדיקטור – OverBoughtOverSold

אינדיקטור – RelativeStrength

אינדיקטור – MoneyFlow