אינדיקטורים באופציות

אינדיקטור – IV rank

אחוז התנודתיות iv percentile (אחוזון IV) אומר לך את אחוז הימים בעבר שבהם ה-IV של מניה היה נמוך מה-IV הנוכחי שלה. אחוז IV של 71.42% אומר לנו שה-IV של המניה היה מתחת ל-35%, בערך 71% מהמקרים בשנה האחרונה.

דירוג IV rank אומר לנו אם התנודתיות גבוהה או נמוכה בבסיס ספציפי בהתבסס על שנתוני IV של השנה האחרונה. לדוגמה, אם ל-XYZ היה IV בין 30 ל-60 במהלך השנה האחרונה וה-IV עומד כעת על 45, ל-XYZ תהיה דירוג IV של 50%.

הסבר IV rank

הסבר IV percentile

1 אינדיקטורים לכיוון נכס הבסיס

2 תנאים לכניסה לפי האינדיקטורים

1 אינדיקטורים לכיוון נכס הבסיס

2 תנאים לכניסה לפי האינדיקטורים

אינדיקטור – MoneyFlow

מדד זרימת הכסף (MFI) הוא אינדיקטור מומנטום המודד את זרימת הכסף אל תוך נייר ערך וממנו במשך פרק זמן מוגדר. זה קשור למדד החוזק היחסי (RSI) אבל משלב נפח, בעוד שה-RSI מתייחס רק למחיר.

אינדיקטור – RelativeStrength

מדד חוזק יחסי משווה את גודל הרווחים הממוצעים וההפסדים הממוצעים של נייר ערך לצורך הסקת מסקנות לגבי החוזק והחולשה שלו במשך פרק זמן קבוע מראש בהשוואה לנכס בסיס של מדדי השוק.

OverBoughtOverSold

קניית יתר הוא מונח המשמש כאשר מאמינים שנייר ערך נסחר ברמה מעל השווי הפנימי או ההוגן שלו. … ההיפך מקניית יתר הוא מכירת יתר, כאשר נייר ערך נחשב נסחר מתחת לערך הפנימי שלו.