אופציות

₪750.00

אלגו + חוזים

₪750.00

כל הקורסים

₪990.00

חינם

חינם
מספר קורסים 1611379
התאמות ותיקון פוזיציות לאסטרטגיות באופציות
הלכה למעשה – אסטרטגיית Calendar למתחילים
יסודות המסחר באופציות חלק א’
מסחר באופציות – אסטרטגיית Calendar
ניהול תיק השקעות באופציות
אופציות למתקדמים – השלמה
מבוא אופציות למתחילים
מסחר באופציות אסטרטגיית Butterfly
קורס מסחר באופציות – אסטרטגיות לשוק ניטרלי
יסודות המסחר באופציות חלק ג’
יסודות המסחר באופציות חלק ב’
קורס מסחר באופציות לפי תזרים הכסף המוסדי
קורס מסחר באופציות – אסטרטגיות לשוק יורד
מסחר באופציות STRADLLE+STRANGLE
איירון קונדור
קורס מסחר באופציות – אסטרטגיות לשוק עולה
מסחר בחוזים עתידיים – הבסיס
חוזים עתידיים על מדדי מניות Index Future
מסחר בחוזים עתידיים – מרווחים (SPREAD) חלק א’
קורס אלגו טריידינג חלק ג’
קורס אלגו טריידינג חלק ב’
קורס אלגו טריידינג חלק א’
מבוא למסחר חברתי
מסחר על הנפט
מסחר בחוזים עתידיים – מרווחים (SPREAD) חלק ב’
אלגו טריידינג & מסחר חברתי בשוק ההון
קורס מסחר בחוזים עתידיים – הכסף המוסדי (C.O.T)
קורס מסחר בשוק ההון למתחילים חלק 2 – יסודות שוק ההון
קורס מסחר בשוק ההון למתחילים חלק 4 – ניתוח טכני (חלק א’)
קורס מסחר בשוק ההון למתחילים חלק 3 – יסודות המסחר
שוק ההון למתחילים – אינדיקטורים
שוק ההון – סוגי ניירות ערך
מבוא לחוזים עתידיים
מסחר בשוק ההון – מבוא ל-BackTesting
קורס מסחר בשוק ההון למתחילים חלק 4 – ניתוח טכני (חלק ב’)
קורס מסחר בשוק ההון למתחילים חלק 1 – ההתחלה
ניתוח דוחות כספיים חלק 1 financial statements
קבל את זה עכשיו קבל את זה עכשיו קבל את זה עכשיו קבל את זה עכשיו