fbpx

מדריך אסטרטגיות אולטימטיבי באופציות

שלבים לבחירת אסטרטגיה נכונה באופציות

כל מה שאתם צריכים כדי לדעת מתי לפתוח אסטרטגיה אשר מתאימה למצב שוק ותנודתיות.

שלב 3 – בחר אסטרטגיה

השלב השלישי לפתיחת אסטרטגיה נכונה הוא לבחור אסטרטגיה, לצורך כך ניתן לראות את סוגי האסטרטגיות בקורסים שנלמדו.

שלב 2 – תנודתיות

השלב השני לפתיחת אסטרטגיה נכונה הוא להבין את התנודתיות בנכס בסיס, לצורך כך ניתן להשתמש באינדיקטור IV RANK.

שלב 1 – כיוון שוק

הצעד הראשון למציאת האסטרטגיה נכונה הוא להבין את כיוון השוק, לצורך כך ניתן להשתמש באינדיקטורים שאנחנו נותנים לכם.

אסטרטגיות לשוק ניטרלי

אסטרטגיות לשוק יורד

אסטרטגיות לשוק עולה