fbpx

בדוק את האסטרטגיה שלך !

דמיין שאתה קורא על אסטרטגיית מסחר באופציות שנראית מבטיחה. מפתח האסטרטגיה מאמין שהגישה היא מנצחת.
אבל לפני שאתה קופץ וסוחר באסטרטגיה, זה לא יהיה יותר טוב אם אתה יכול לבדוק בעצמך ולאשר את טענת מפתח האסטרטגיה?
אחרי הכל, זה הכסף שלך שהולך להיות על בפוזיציה, לא שלו.

עכשיו זה אפשרי.
בעזרת מנוע הבדיקה “eDeltaPro” תוכלו לעשות זאת. בדקו אלפי מניות, אינדקסים או תעודות סל. בין אם אסטרטגיית אופציות נפוצה ובין אם מורכבת מרובת רגליים מותאמת אישית.