אופציות

מיוחד
ללמוד לסחור באופציות עם מערכת טרייד-סטיישן. TradeStation – OptionStation Pro להורדת מערכת קבל גישה לנתוני שוק מובחרים קבל נתוני שוק בזמן אמת ...
מתחילים
18 הרצאות
3 שעות
הוסף לרשימת משאלות
חינם
מיוחד
אופציות
3 שעות
₪500 ₪250
החלק השני באסטרטגיית מה נלמד בחלק הזה: איך יוצרים COVERED CALLS תרחישים בנכס הבסיס השפעת היווניות על האסטרטגיה קניה בפקודה אחת המניות הטובות כרגע ל...
מתחילים
29 הרצאות
3 שעות
הוסף לרשימת משאלות
₪500 ₪250
מיוחד
אופציות
3 שעות
₪500 ₪250
מהם היווניות? “היווניות” הוא מונח המשמש בשוק האופציות לתיאור ממדי הסיכון השונים הכרוכים בנקיטת עמדת אופציות. משתנים אלה נקראים היווניות מכיוון שהם ...
מתחילים
18 הרצאות
3 שעות
הוסף לרשימת משאלות
₪500 ₪250
מיוחד
אופציות
3 שעות
₪500 ₪250
מהי דלתא? דלתא הוא היחס המשווה את השינוי במחיר הנכס, לבין השינוי המקביל במחיר הנגזרת שלו. לדוגמא, אם לאופציה יש ערך דלתא של 0.75, המשמעות היא שאם ה...
מתחילים
24 הרצאות
3 שעות
הוסף לרשימת משאלות
₪500 ₪250
מיוחד
אופציות
3 שעות
₪500 ₪250
Vega הוא מדידת רגישות המחירים של האופציה לשינויים בתנודתיות של נכס הבסיס. Vega מייצג את הסכום שמחירו של חוזה אופציה משתנה כתגובה לשינוי של 1% בתנוד...
מתחילים
29 הרצאות
3 שעות
הוסף לרשימת משאלות
₪500 ₪250
אופציות
3 שעות
₪500 ₪250
מה זה תטא? המונח תטא מתייחס לשיעור הירידה בערך האופציה עקב חלוף הזמן. ניתן לכנות זאת גם כדעיכה בזמן של אופציה. משמעות הדבר היא שאופציה מאבדת ערך ככ...
מתחילים
23 הרצאות
3 שעות
הוסף לרשימת משאלות
₪500 ₪250
אופציות
3 שעות
₪500 ₪250
למד כיצד לסחור באופציות עם סיכוי של מעל 90 אחוזים כיצד אנו מבצעים עסקאות יום המנצחות יותר מ -90 אחוזים מהזמן סחור אך ורק כאשר אתה יודע את הכיוון הס...
מתחילים
21 הרצאות
3 שעות
הוסף לרשימת משאלות
₪500 ₪250
צד מוכר אופציית פוט – אופציית PUT היא חוזה המעניק לבעלים את הזכות, אך לא את החובה, למכור נייר ערך הבסיסי במחיר שנקבע מראש במסגרת זמן מוגדרת. ...
מתחילים
11 הרצאות
3 שעות
הוסף לרשימת משאלות
₪500 ₪250
צד מוכר אופציית פוט – אופציית PUT היא חוזה המעניק לבעלים את הזכות, אך לא את החובה, למכור נייר ערך הבסיסי במחיר שנקבע מראש במסגרת זמן מוגדרת. ...
מתחילים
19 הרצאות
3 שעות
הוסף לרשימת משאלות
₪500 ₪250
אופציית PUT היא חוזה המעניק לבעלים את הזכות, אך לא את החובה, למכור נייר ערך הבסיסי במחיר שנקבע מראש במסגרת זמן מוגדרת. מחיר קבוע מראש זה שרוכש אופצ...
מתחילים
17 הרצאות
3 שעות
הוסף לרשימת משאלות
₪500 ₪250
אופציית PUT היא חוזה המעניק לבעלים את הזכות, אך לא את החובה, למכור נייר ערך הבסיסי במחיר שנקבע מראש במסגרת זמן מוגדרת. מחיר קבוע מראש זה שרוכש אופצ...
מתחילים
21 הרצאות
3 שעות
הוסף לרשימת משאלות
₪500 ₪250
המשך לאופציות חלק 4 – מוכר אופציית Call חלק ב׳ – החלק השני של מוכר אופציית Call – צד מוכר האופציות. משקיע יבחר למכור אופציית Call אם הת...
מתחילים
15 הרצאות
3 שעות
הוסף לרשימת משאלות
₪500 ₪250