חלקי הקורס

השפעה של תנודתיות על אסטרטגיות

מה לומדים בחלק הזה