חלקי הקורס

היווניות וקונה אופציית Call

מה נלמד בקורס הזה