חלקי הקורס

היווניות וקונה אופציית Call

השפעת דלתא על קונה אופציית Call