חלקי הקורס

מבוא לערך הזמן

דעיכת זמן בדוגמאות בעולם האמיתי של נדל”ן וביטוח