היכרות עם יסודות שוק ההון

האם אני צריך לשלב אופציות במסחר שלי?