חלקי הקורס

מסחר במרווחים הלכה למעשה - הגדרות מערכת

מה נלמד בחלק הזה