fbpx
course-11

אינדיקטורים

למתחילים

אינדיקטורים הם נתונים סטטיסטיים המשמשים למדידת התנאים הנוכחיים וכן לחיזוי מגמות פיננסיות או כלכליות.

ניתן לסווג אינדיקטורים באופן כללי למדדים כלכליים ואינדיקטורים טכניים.

מדדים כלכליים הם מדדים סטטיסטיים המשמשים למדידת הצמיחה או התכווצות המשק בכללותו או מגזרים במשק. בניתוח יסודי, אינדיקטורים כלכליים המכמתים את תנאי הכלכלה והתעשייה הנוכחיים משמשים כדי לספק תובנה לפוטנציאל הרווחיות העתידי של חברות ציבוריות.

אינדיקטורים טכניים משמשים רבות בניתוחים טכניים כדי לחזות שינויים במגמות המניות או בדפוסי המחירים בכל נכס הנסחר.

חברים אחרים