fbpx
team-5

הכסף המוסדי

הכסף המוסדי

שילוב ייחודי של אינדיקטורים אשר כוללים את אינדיקטור תזרים הכסף המוסדי מראה לכם בבירור האם אתה סוחרים עם הזרם? או, נגד הזרם? בקורס הזה תלמדו לבצע עסקאות באופציות עם סיכוי גבוה יותר להרוויח מאשר להפסיד ובשילוב של האינדיקטורים שאנו נספק לכם תהיה לכם שליטה מלאה על הפוזיציות.

חברים אחרים