fbpx

גלה כיצד להעריך את אחד מניירות הערך המגוונים ביותר, מבפנים החוצה. השתמש בייסודות פיננסיים מוצקים בסלע כדי להעריך את אג”ח (Straight / Vanilla Bonds, Consols, and Zero-Coupon) כמו גם את תשואותיהם מאפס. בצע זאת באופן ידני וב- Excel® ו- Google Sheets.

ללא צורך בידע מוקדם ותכנית לימודים המיועדת להבחנה, קורס זה יעביר אותך מאפס ל- PRO באחד ההיבטים החשובים ביותר של העלם המודרני. ובנה את יסודות שלך מאפס.

הדרך להיות מאסטר באיגרות חוב

השתמש בנתיב הלמידה המובנה שלנו, או צלול ישר אל מושג ספציפי שאותו אתה ללמוד.

מבוא לאגרות חוב

  • למד נכון את יסודות הכספים הבסיסיים.
  • חקור מה זה קשרים.
  • כולל סוגיהם ומאפייניהם.
  • גלה את “סטטוס המסחר” של איגרות חוב וראה כיצד דירוגים עובדים.