kenny

חזי – סוחר

הלימודים בשבילי היו הנאה ומעניינים, מודה לך על הסובלנות. ההסבר הצמוד קיבלתי ממך, המון ידע וביטחון, לימדת אותי לסחור בפשטות כמו שאתה תמיד אומר. הצלחתם של תלמידך הם בראש מעיינך. אני מברך אותך, כמו שאתה פתחת לי את העניים כך אלוקים יפתח לך את שעריי השפע. ברכה והצלחה בכל דבר טוב שאתה עושה הכל בבריאות ושמחה.