נתנאל

נתנאל – סוחר אופציות

תותח על המרצה הזה. נקודה! מסביר באופן כזה שכל אחד מבין. עכשיו אני מבין שלא ידעתי כלום באופציות, הייתי מהמר. היום אני מנהל את הפוזיציות שלי בצורה מקצועית. אני מודה לכם על התמיכה שנתתם לי ועל הסבלנות.